Centro de interpretación de las torres de defensa

Recientemente se ha inaugurado en el Castell de Sant Telm un espacio de divulgación y exposición dedicado a las torres de defensa de Mallorca. Pese a que el lugar ofrece actualmente servicios de hotelería y es la sede de la Fundació Illes Balears, este espacio no siempre está abierto al público. Este próximo fin de semana, días 10 y 11 de mayo, tendrá lugar una de las jornadas de puertas abiertas en que podremos visitar este nuevo espacio. Tocad la campana para más detalles.

10308638_1483655478531942_729381535795452098_n

 

El Terreno

“A l’altre cap de la ciutat, als afores, pel Terreno, per Gènova, es belluga un món colonial, compost de pintors, turistes i senyores que fumen. Són gents estranyes, que es banyen a l’hivern i viuen d’esquena a la religió. Fabriquen coktails endiablats. Donen balls i tes. El barri antic fingeix ignorar-ho. Sense valor ni desigs per a declarar-los batalla, opta per declarar-los inexistents. “¿Creis, Monsenyor, que el mes que ve serem a França, restablerts en els nostres privilegis?” preguntava, per allà el 1792, un vell prelat a un company d’emigració. I replicava l’altre, prenent un pols de rapè: “Monsenyor, no se m’ocorre cap inconvenient”. Alguna senyoreta indígena, en els tes quasi litúrgics del casino, demana ja cocktails de ginebra i vermut. Dues d’elles, al carnaval, s’atreviren a encendre una cigarreta. L’aire està carregat de presagis… Però el barri antic no se n’adona. A les platges estava privat que els homes passassin a la part de les senyores. Les americanes escamotegen aquesta llei passant elles a la part dels homes. Tal volta alguna mallorquina exaltada les imita. El barri antic no se n’adona.” Mort de Dama (Llorenç Villalonga)

Així veia El Terreno Llorenç Villalonga entre els anys 20 i 30 del segle passat. Una visió carregada d’ironia, com tot el conjunt de la seva novel·la Mort de Dama. La ciutat, ancorada en la seva tradició i en el seu localisme, enfrontada a la visió cosmopolita d’un barri de cases de caire colonial, rodejades de jardins exuberants, mirant cap al mar enfront d’una ciutat que acabava de tomar les seves muralles i s’estenia afanyosament seguint les línies de l’eixample de Bernat Calvet. Un barri que pujava les costes de Bellver, en una empinada franja de terra entre el bosc i la mar.

La primera casa que es va situar en aquest barri va ser edificada a l’any 1777, pel pintor i naturalista Cristòfol Vilella i Amengual, que gracies a les seves influències a la Cort va poder adquirir un solar al Reial Patrimoni, de qui depenia tota l’àrea de Bellver i el seu bosc circumdant. Pel que sembla Vilella tenia entre les seves dedicacions com a naturalista la taxidèrmia, que provocava el rebuig dels seus veïns a Ciutat degut a les pudors dels productes químics que feia servir. Aquest edifici va passar posteriorment a la família Dezcallar, essent conegut com a Son Catlaret. Actualment només un portal blasonat ens recorda aquest primer edifici.

El segon inquilí de El Terreno va ser el cardenal Despuig. Antoni Despuig i Dameto va obtenir del Reial Patrimoni una finca que va ser coneguda justament amb aquest nom “El Terreno”, de la qual es conserven encara, molt modificades, les edificacions originals, conegudes com Can Rubert (en referència a la família Rubert, que adquirí la finca en el primer terç del segle XIX) o Nazaret, per haver-se instal·lat en elles el col·legi del mateix nom a l’any 1923. Fou la família Rubert la que va iniciar la parcel·lació de la finca, donant lloc a la urbanització del barri.

Durant la primera meitat del segle XIX es produeixen els primers assentaments urbans a la zona. Els primer de tipus circumstancial, a arrel de l’epidèmia de febre groga que va sofrir Mallorca durant els últims mesos de l’any 1821. Aquests barracons es van construir vora el Rafel del Vinyet, fent servir fusta del bosc de Bellver, que va quedar molt malmès.  Serien aprofitades de nou l’any 1835 quan es refugien allà alguns ciutadans atemorits pels temblors de terra que van succeir el dia 15 de juny (quan varen sofrir danys els murs de la Seu, el Carme, Sant Francesc i Sant Agustí) i els dies següents. El mateix any la Sociedad Económica Mallorquina de Amigos del País va sol·licitar a l’autoritat militar autorització per urbanitzar  a l’àrea de Bellver que havia estat afectada per les tales de fusta. Va ser denegada, però sembla que a partir de 1838 es comencen a edificar cases als terrenys de la família Rubert, al voltant de Can Barbarà. A partir d’aquest moment proliferen les edificacions. Segons l’arxiduc Lluis Salvador “amb les seves casetes pintades en blanc, groc i blau…  sembla una petita ciutat”. I Santiago Rusiñol diu “és un cigne blanc del que cada casa en ve ésser una ploma”. Un barri colorit, que al 1886 rep la primera nomenclatura dels seus carrers, desprès que al 1870 es construí l’església de Nostra Senyora de la Salut, i es va dotant al barri de diversos serveis comercials. Poc desprès de posar nom als carrer es podien contar 343 edificis a El Terreno.

En aquests anys El Terreno adquirí la fesomia d’un barri de recreo, freqüentat per Santiago Rusiñol, Rubén Darío, Gabriel Alomar i Villalonga i Joaquim Mir. Mès endavant i ja més entrat el segle XX van passar pels seus carrers, i pels seus bars, Georges Bernanos, Robert Graves, Camilo José Cela, Ava Gardner i Otto Skorzeny, per anomenar només alguns dels molts noms que van acompanyar al barri fins l’inici de la seva decadència, a partir dels  anys 80 i 90.

Can Barbarà des dels jardins de Nazaret

 

Jardins de Nazaret

 

L’abandó ataca les velles cases de El Terreno

 

Villa Schembri, a l¡ombra d’un edifici que no mai no deguè ser allà.

 

Detall dùnes golfes

 

Hostal Corona, entallat entre edificis moderns que ofeguen el seu exuberant pati.

 

Interior de l’Hostal Corona

 

Interior de l’Hostal Corona

 

Interior de l’Hostal Corona

 

Interior de l’Hostal Corona

 

Els vells edificis de El Terreno tambè llueixen des del bosc de Bellver

El refugio antiaéreo de Santa Margalida

En el recinto del antiguo monasterio de Santa Margalida, luego hospital militar y hoy Centro de Historia y Cultura Militar de Baleares se esconde una pequeña joya: un refugio antiaéreo de los años cuarenta. Empleando como base las dependencias de la antigua bodega del convento se acomodaron éstas para un pequeño refugio del Hospital Militar, formado por tres dependencias, una destinada a los heridos más graves, dispuestos en literas y con espacios para una compañía de guardia de cincuenta hombres. En la sala central tendrían cabida los mandos del hospital y algunos heridos capaces de deambular o quedar sentados en el suelo. El conjunto se completaba con un pequeño quirófano que estuvo equipado para realizar dos operaciones simultaneamente. Algunas ventanas permiten la respiración del conjunto, a través de los anchos muros, cercanos a los dos metros, que o bien daban contra las antiguas murallas o a un espacio más amplio, en cuyo caso se extienden en diagonal, para evitar la entrada de metralla en el interior del refugio. A continuación podeis contemplar algunas imágenes de este pedazo oculto de nuestra historia.

Escalera de acceso al refugio.

Acceso desde el interior.

Acceso a la dependencia de literas y cuerpo de guardia.

Dependencia de literas y cuerpo de guardia.

Espacios reservados para el cuerpo de guardia. Unos veinte centimetros por persona, lo justo para poder descansar el equipo.

Dependencia central. Al fondo el quirófano.

Soportes de la instalación eléctrica original.

Antiguo y moderno. Iluminación con velas y cámaras de seguridad.

 

Apertura de ventilación, donde se observa el ancho de los muros.

El quirófano desde la puerta. Escondido tras ella hay una pequeña sorpresa.

¡Se coló una bomba en el refugio!

Exposición de modelismo estático

A partir del próximo día 26 de mayo y hasta el 9 de junio se podrá disfrutar de una exposición de modelismo estático organizada por el grupo Amics del Modelisme Estàtic de Mallorca en la sala 6 del Castell de Sant Carles, dentro del horario general del museo.

Bateria de costa de S’Horta

Dins del terme municipal de Felanitx es troba la petita població de S’Horta. Dominant-la s’alça el Puig de sa Lleona, que pren el nom de una escultura realitzada per un dels soldats destinats a la bateria costera situada damunt d’aquest turó. La població actual de S’Horta te el seu origen a mitjans de segle XIX, i és a l’any 1936 quan s’instal•la en aquest punt la bateria de costa. Als anys trenta la Marina espanyola inicià un procés de renovació, retirant progressivament els cuirassats i creuers botats a finals del segle XIX i inicis del XX com a conseqüència directa de la necessitat de contar amb una flota capaç d’enfrontar-se a la dels Estats Units per la defensa de Cuba i les Filipines. Aquests vaixells als anys trenta ja estaven clarament obsolets i eren molt inferiors en la seva construcció a les modernes unitats amb que contaven els països de la resta de Europa. No obstant aquestes unitats estaven armades amb bons canons, superiors als Ordoñez reglamentaris de les bateries de costa. Amb la retirada d’aquest vaixells l’Armada obtingué un bon grapat de canons que anirà cedint a l’exèrcit per armar noves bateries de costa, especialment a partir de 1932, quan entre d’altres, s’entreguen a l’exèrcit 24 unitats Schneider Canet de 14/75 cm (fabricats l’any 1897) procedents del cuirassat Pelayo i dels creuers Princesa de Asturias, Cataluña i Rio de la Plata.

CruceroEspRdlPlata

Creuer Rio de la Plata, muntava els canons Schneider Canet en torretes a proa i popa.

Aquests 24 canons arribaren a Mallorca al mes de juny de 1936, esperant el seu destí definitiu, ja que a l’escenari  d’inestabilitat a la Mediterrània que s’havia creat amb les pretensions imperials de la Itàlia feixista (invasió d’Etiòpia al 1935-1936) obligà a reestudiar i renovar els plans de defensa de la costa. Amb l’inici de la Guerra Civil i restant Mallorca en mans dels militars sublevats, l’illa és objecte de la invasió republicana l’agost de 1936, comandada pel capità d’aviació Alberto Bayo, refusada gracies a la intervenció italiana finançada en bona part pel banquer i polític Joan March.

Sembla ser que aquesta bateria de S’Horta no estava operativa en el moment del desembarcament del capità Bayo, però ben aviat es va posar en servei, constant com a operativa l’any 1937. Contava amb 4 dels canons Schneider Canet arribats al juny, amb les característiques següents:

Any de fabricació: 1897

Calibre (cm): 14/45

Abast (m): 15.100

Velocitat de sortida del projectil (m/s): 830

Pes del canó (kg): 4.642

Pes dels projectils (kg): 36-40

Camp de tir vertical (graus): 25

Camp de tir horitzontal (graus): 360

Tirs per minut: 6-10

Aquestes bateries romandran actives al menys fins l’any 1957. La seva retirada es produí entre els anys 1965 i 1970, any en que ja consten oficialment com inactives. La retirada dels canons i l’abandó dels terrenys per part de l’exèrcit han contribuït a l’estat actual, ruïnós i lamentable, de les instal·lacions.

Sa Lleona. Vista frontal

Sa Lleona – Vista lateral

Caserna de guàrdia

Sala de control de tir. Al fons la pujada cap a la plataforma del canó

Pujada cap a la plataforma del canó.

Sortida a la plataforma.

Estació d’observació

Plataforma d’un dels quatre canons. S’observa el punt de muntange i la pujada de municions a la esquerra de la imatge.

La plataforma d’un altre canó.

Plataforma d’un tercer canó. El quart no era accesible.

Arribada de l’ascensor de municions.

Vista des de les bateries cap a la costa, situada a un tres quilòmetres.

 

Cal Marqués de la Torre

Su imponente mole destaca en Dalt Murada, junto a la Portella. Se trata de Cal Marqués de la Torre, actualmente sede del Col·legi d’Arquitectes.  Recibe su nombre del tercero de sus inquilinos de la familia Truyols. Esta familia, ligada al ejercito mallorquín desde el siglo XV, adquirió la posesión en subasta  en 1659, por parte de Nicolau Truyols i Nicolau. La familia Truyols estuvo mezclada en el siglo XVII en las banderías entre los Canamunt y Canavall, tomando parte por los Canavall. En su carrera militar fue primero capitán de la gente de armas de Felanitx (1634) y capitán de una compañía del tercio mallorquín que el Conde de Formiguera envió a Milán entre 1634 y 1635. A su retorno adquirió el hábito de caballero de Calatrava (1639). En 1640, como muchos militares mallorquines solicitó hacer armas en la campaña de Catalunya y a su vuelta se vio perjudicada por las banderías , siendo arrestado y confiscados sus bienes, que le serían devueltos en 1645 por la paz entre los Canamunt y Canavall auspiciada por el virrey y obispo de Mallorca Tomàs Rocamora, quien además lo recomendó para el hábito de Santiago. A su muerte en 1671 el inmueble pasó al hijo de su primer matrimonio, Francesc Truyols i Font de Roqueta.

Francesc Truyols sería quien diera a la mansión su aspecto actual. Francesc Truyols siguió la carrera militar de su padre, sirviendo como soldado en el tercio de Milán durante tres meses, y posteriormente en la Armada del Mar Océano como capitán y sargento mayor del tercio mallorquín. Con motivo de la campaña de Portugal en 1662 sirvió a las órdenes de Juan José de Austria, y en 1664 pasa al Ejército de Catalunya a las órdenes del maestre de campo Josep de  Borja Lançol, siempre como sargento mayor. En 1667, con recomendación de los jurados del Regne de Mallorca, se le concede el cargo de maestre de campo. Tras levantar por su cuenta un tercio de 500 hombres en Mallorca, pasó a Milán, siendo destacado por el marqués de Montara y el virrey de Mallorca, Miguel de Calva, por sus servicios y la disciplina de sus hombres. En 1669 fue reformado y se le dio licencia para volver a Mallorca, con la promesa de ser reincorporado cuando hubiera nueva necesidad.

Ese mismo año Francesc Truyols pasó a la Corte, donde se incorporó a la nueva compañía de la guardia chamberga, formada para proteger a la reina regente y a su hijo Carlos II contra la ambición de su hermanastro Juan José de Austria. Allí entablaría relación con el mundo de la corte y la política de Madrid, con una gran amistad con el Conde de Melgar, posteriormente Almirante de Castilla y una de la mayores figuras del bando austriacista en Castilla durante el conflicto por la sucesión de Carlos II. En 1671 saldrá de la corte para ser gobernador de Eivissa, gracias a la decisión de la reina regente en la terna presentada por el Consejo de Aragón, pese a no tener hasta entonces experiencia política. Su estancia en Eivissa estuvo marcada por la guerra contra Francia, entre 1673 y 1678, durante la cual promovió activamente el corsarismo y obtuvo el hábito de Santiago. Tras una nueva estancia en Mallorca, con visitas continuas a la Corte, en  1681 retornó al servicio activo en Catalunya. En 1682 estará en Navarra, en vistas a una posible invasión francesa que no llegó a producirse. Volvería a Catalunya y estaría presente en el sitio de Girona por los franceses, distinguiéndose en la defensa del Pont Major. Buena parte de su campaña militar hasta la fecha había sido pagada con su propia hacienda, incluyendo el flete de dos fragatas como gobernador de Eivissa, y acumulaba importantes retrasos en sus pagas, que en ocasiones se hicieron efectivas con confiscaciones del Santo Oficio a los judíos . Siguió su carrera militar hasta ser nombrado General de Artillería en el ejército de Catalunya, durante el virreinado de su amigo el Conde de Melgar.

En el ámbito político Francesc Truyols fue nombrado por el rey maestre racional del real patrimonio en Mallorca, carga que no asumió por estar en la Corte. En  1695 el rey le concedió el cargo de procurador real, siendo el primero de su linaje en este cargo, que posteriormente obtuvo también su hermanastro Nicolau Truyols i Dameto, quien ya desempeñaba el cargo como lugarteniente de su hermanastro al residir Francesc Truyols habitualmente en Madrid. En 1696 ascendió a consejero de capa y espada en el Consejo de Aragón, siendo el único en el consejo que representaba exclusivamente a Mallorca (hasta entonces en el Consejo el Reino de Mallorca estaba representado a través de los dos regentes y el consejero de Catalunya). A su muerte en 1702 Felipe V no renovó este consejero exclusivo, y en 1707 suprimió el Consejo de Aragón, integrándolo en el Consejo de Castilla, y Mallorca pasó a formar parte del Consejo de Italia. Pese a que el Archiduque Carlos reinstauró temporalmente el Consejo de Aragón, el Reino de Mallorca no volvió a tener representación propia.

Su heredero a su muerte, sin bienes y lleno de deudas, a causa tanto de su liberalidad como del ostracismo vivido en sus últimos años como ferviente austriacista en la corte borbónica, reflejado en su correspondencia durante sus últimos meses de vida, fue su hermanastro Nicolau Truyols i Dameto, también firme austriacista, nombrado en 1704 Marqués de la Torre por parte de Felipe V (el título de marqués había sido concedido el 1697 por Carlos II, pero quedó pendiente de su validación) tras una larga negociación, pues no era bien visto en la corte. De hecho el nombramiento se otorgó teniendo presente su concesión no ratificada por Carlos II y obligado por ella.

Tras la entrada de los aliados en Mallorca en septiembre de 1706 renunció a su marquesado y lo solicitó nuevamente de manos del archiduque Carlos, siendo concedido de nuevo en enero de 1707 y ratificado en agosto del mismo año.  Con la rendición de Mallorca se decretó la suspensión de los títulos y cargos otorgados por el archiduque, con lo que nuevamente Nicolau Truyols perdió su marquesado, esta vez de forma más prolongada. Entre los cargos que perdió tiene el honor de haber sido el último Procurador Real del Reino de Mallorca, y diversas escribanías y porterías que habían sido concedidas ya a su persona en tiempo de Carlos II, con lo que se vio excedido el decreto original convirtiéndose en una venganza hacia una de las principales familias austriacistas de Mallorca.

No será hasta 1725, tras la paz de Viena, en que Nicolau Truyols recuperará el marquesado de la Torre (sin el necesidad del pago de los derechos del mismo, ya satisfechos por dos veces, a Felipe V en primera instancia, y en segunda al archiduque Carlos). Este título, concedido así por cuatro reyes antes de ser ratificado definitivamente es el que dará nombre a esta espectacular edificación sobre la muralla renacentista de Palma. Su factura es obra del ingeniero militar Gil de Gainza, y destaca su esbelta escalera elíptica, del siglo XIX. Actualmente el edificio alberga el Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears.

Cal Marqués de la Torre desde Dalt Murada

Cal Marqués de la Torre desde Dalt Murada

Balcones de Cal Marqués de la Torre, de mediados del siglo XVIII.

Balcones de Cal Marqués de la Torre, de mediados del siglo XVIII.

Escudo de la familia Truyols, sobre una cruz de Malta

Escudo de la familia Truyols, sobre una cruz de Malta

Vista desde la Portella en Dalt Murada. La muralla medieval cierra el patio de entrada.

Vista desde la Portella en Dalt Murada. La muralla medieval cierra el patio de entrada.

Desde Dalt Murada, hacia la Portella medieval.

Desde Dalt Murada, hacia la Portella medieval.

Desde la Portella, se observa la mole de Cal Marqués de la Torre.

Desde la Portella, se observa la mole de Cal Marqués de la Torre.

Portón de entrada al patio.

Portón de entrada al patio.

Patio y fachada principal.

Patio y fachada principal.

Entrada y escalera elíptica del siglo XIX.

Entrada y escalera elíptica del siglo XIX.

Dia de les Illes Balears y Setmana del Llibre en Català

Este próximo fin de semana, con motivo del Dia de les Illes Balears, se realizan una gran cantidad de actos en los museos y edificios más relevantes de las islas. Desde este pequeño blog no podemos evitar el hacernos eco de estos, y animar a todos a participar y disfrutar y aprender un poco más de nuestro variado patrimonio cultural y natural

Puertas abiertas con motivo del Dia de les Illes Balears.

También estos días se celebra la Setmana del Llibre en Català. En esta ocasión la desidia de las instituciones públicas la han desterrado del patio de La Misericordia, y se celebra en Can Alcover. La nostra llengua tambè es part del nostre patrimoni, i tambè ens cal defensar-la.

La defensa costera de Mallorca (IV): De la Guerra de los Treinta Años a Vicenç Mut

En 1618 el corazón de Europa estalló en llamas. En mayo estalla la rebelión de Bohemia, con el lanzamiento por parte de los representantes de la aristocracia, principalmente protestante, de los enviados del Emperador y su secretario por una ventana del castillo de Hradcany en Praga, en la conocida como Tercera Defenestración de Praga. Ninguno sufrió daños, pues cayeron en un montón de estiércol que hizo que lo más grave fuera el desmayo de uno de los enviados imperiales, pero fue el detonante de la Guerra de los Treinta Años, en la que en algún momento u otro todas las potencias europeas se vieron involucradas y se configuraron las bases de la realidad europea hasta la revolución francesa y las guerras napoleónicas.

Gravado ilustrando la Defenestración de Praga de 1618

Grabado ilustrando la Defenestración de Praga de 1618

Mientras tanto Mallorca, alejada del teatro de la guerra, concluía las obras del desvío de la riera, que no debían haber quedado acabadas a satisfacción, ya que el 28 de septiembre de 1618 la riera desbordó su cauce, rompió el codo de desvío e inundó su cauce original, entrando por la puerta de Jesús. Según Campaner rompió las dos puertas exteriores que eran “nuevas y recias, e hizo cuatro pedazos la interior, yendo a parar una de las primeras al puente del Borne, al extremo de la calle de San Jaime, y la otra a la horca del muelle… se llevó la tierra con que se estaba cegando la Riera vieja desde el llano del Carmen hasta el Borne, el cual inundó de parte a parte, llenando las casas d ambos lados con más de 8 palmos de agua, y siguió invadiendo casas y arrastrando muebles… con gran tribulación de los vecinos de aquellos sitios”.

A finales de ese año el ingeniero Antoni Saura se desplazó a Madrid a petición del Consejo de Guerra, para informar del estado de las fortificaciones de la ciudad, según recoge el informe dado al Ingeniero Mayor Gerónimo de Soto: “que los diez valuartes, y nueve cortinas, que cierran la Ciudad por la parte de tierra está hecha la fábrica de los seis hasta el cordón, y de allí arriva cuatro pies, y los cuatro restantes están levantados de cantería labrada hasta la mitad, y falta para la perfección de los seis valuartes, acabar de servir el parapeto, y dalle su tambor con sus troneras, como está ordenado”.

A este informe se añadía ahora el interés por la muralla de mar, no modificada hasta la fecha, y solo adaptada a las necesidades más imperiosas.  Así se proponía demoler la plataforma del muelle, reedificándola con capacidad para veinte piezas de artillería,  una nueva factura para la puerta de mar, ya que esta era la más principal para el comercio, el cierre de la muralla en la salida de la Riera, y por último que “el baluarte nombrado Berarto por ser redondo y no tener bastante capacidad se ponga de la misma forma que el del muelle y que ambos se levanten hasta treinta pies de alto”. Las propuestas, trazadas por Antoni Saura, y rediseñadas por Gerónimo de Soto, tuvieron el visto bueno del Consejo de Guerra y la aprobación real.

No hay constancia de la duración de las obras, excepto por la puerta del Muelle, iniciada el 15 de junio de 1620 y acabada ese mismo año.  Actualmente la puerta se levanta entre el Consolat de Mar y la Llotja, después de su derribo en 1879 y reconstrucción en 1887.

La obra fue progresando según lo previsto, hasta la muerte de Saura en 1634. En ese momento el rey reclama del conde de Santa María de Formiguera, Procurador Real de Mallorca, un nuevo informe sobre el estado de la fortificación y, si era menester, un posible susbtituto para Antoni Saura. El 1 de junio el procurador contesta a Felipe IV, señalando que había mucha cosa hecha, y mucha por hacer. Los baluartes, fosos, casamatas y cortinas no están concluidos, y el procurador se queja que los virreyes abandonaban las obras principales para iniciar otras, y requiere de la necesidad de la fortificación del lado de mar. Con respecto al nuevo ingeniero, propone una terna, de la cual el Consejo de Aragón votó a Antonio Mir de Ramis.

No obstante estas quejas y faltas, se da por bueno el año 1623 como el de conclusión del proyecto de Fratín, con los añadidos de Antoni Saura, a saber: el añadido del baluarte de Zanoguera y la nueva fábrica de los del Moll y de Berard. No habrá nuevas intervenciones hasta 1640, cuando se nombra por primera vez un Ingeniero Militar de Mallorca (tras más de 75 años de obras en la fortificación de la ciudad), que será el insigne Vicenç Mut i Armengol.

Estado actual de la Puerta de Mar, en su moderna ubicación.

Estado actual de la Puerta de Mar, en su moderna ubicación.

Jornada de puertas abiertas en el Museo Histórico Militar del Castell de Sant Carles

El próximo sábado 19 de enero, con motivo de las fiestas de Sant Sebastià, habrá durante la mañana una jornada de puertas abiertas en el Casell de Sant Carles, con visita guiada y exhibiciones de esgrima y tiro con fusil de avancarga por parte de dos asociaciones de recreación histórica de la isla: El Podenco Blanco y la Division Mallorquina de Voluntarios 1808. Asociaciones ambas con un gran amor a su afición y a la historia, y con quienes es un placer encontrarse en acontecimientos como este.

Más información: AQUÍ

Imagen

Patio de armas del Castell de Sant Carles

Imagen

El Podenco Blanco en unas jornadas en Dalt Murada

196627_1009548530494_8672_n

El patio de armas desde la torre del castillo

El Cant de la Sibil·la

En las parroquias mallorquinas se conserva una antigua tradición en la liturgia navideña, en canto de la profecía de la Sibil·la antes de la misa del gallo. Tradicionalmente el protagonista era un niño de entre diez y catorce años, que aún no hubiera cambiado la voz, y acudía ante el altar ataviado de vistosos ropajes y sosteniendo una espada ante él, para realizar el canto de la profecía que anuncia el Juicio Final.

Sus orígenes se pierden en la antigüedad, las referencias más antiguas que tenemos se remontan al siglo X, disputándose el documento más antiguo entre el monasterio de San Marcial de Limoges, una liturgia mozárabe de Córdoba, un manuscrito de Lyon y otro del monasterio de Ripoll. En todos estos se encuentra básicamente el mismo texto latino de los versos de la Sibila, el Judicii Signum, con notación musical. En estos textos no se encuentra aún resto de la escenificación, solo del recitado acompañado de la melodía gregoriana.

Su trasformación en representación dataría según parece de los siglos XIV y XV, de lo cual tenemos referencias en libros capitulares de Mallorca, Limoges y Girona.

La tradición de la Sibila aunque solo se ha mantenido sin interrupciones notables en Mallorca y en l’Alguer (Cerdeña) y su recuperación se ha dado en los territorios de habla catalana, fue en un tiempo propia de todos los territorios de la península.

Se conservan referencias de la misma en Toledo  donde la recoge Felipe Fernández Vallejo, en el siglo XVIII, basándose en relaciones del siglo XVI, avisando ya de la tendencia a su olvido por la desaparición de autos y  ceremonias sagradas que se daba en esa época. El propio Fernández Vallejo, pese a defender su conservación, indica que su melodía es “tan patética y poco grata a los oientes que no hay uno que no desee se concluia quanto antes” y la decoración también remarca este patetismo pues “el teatro en que se sube el Niño a cantar es una tarima humilde y tan desnuda de adorno que ni aun se la cubre con una alfombra”.

En León se conservan también resto de la tradición datados hasta el siglo XV, que es fácil seguirlos especialmente por los libros de cuentas del cabildo, que reflejan el refinado vestido de la Sibila, y los gastos en propinas y aguinaldos a otros elementos que aparecían en la representación, como pastores, juglares, ministriles, el caballo a lomos del cual entraba la Sibila en la catedral, con acompañamiento de mozos, tambores, trompetas, sonajas y rabeles. A mediados del siglo XVI fue prohibida y restaurada en 1581, aun con más lujos y espendor, ropajes de seda, cascabeles y medias para los mozos, y aderezos varios, que en ocasiones quedaban sin pagar “por no aver de que”.

Cantorales y relaciones diversas nos muestran así la amplia difusión que tuvo la Sibila en el reino de Castilla durante los siglos XV y XVI, observándose su decadencia a partir del siglo XVII y XVII.

La reforma tridentina fue eliminando los autos de fe y representaciones sagradas, sacándolas de las iglesias. En Mallorca la tradición fue interrumpida únicamente entre 1572 y 1575 por orden del obispo Diego de Arnedo, pero su sucesor, el valenciano Joan Vich i Manrique, hubo de ceder a la costumbre y presión popular para recuperar el Cant de la Sibil·la. No obstante la reforma fue eliminando la tradición en la península, y no fue hasta recientemente que se ha retomado la tradición de las Sibil·les en los territorios de habla catalana, con diversas versiones basadas en los textos locales, como en Ontinyent (donde se canta en latín), Barcelona, La Seu d’Urgell o en Menorca.

El Cant de la Sibil·la fue declarado bien inmaterial de interés cultural por el Consell de Mallorca en diciembre de 2004, y patrimonio cultural inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en noviembre de 2010.

Vídeo promocional de la Sibil·la como patrimonio inmaterial:

La Sibil·la en la Seu de Mallorca, con Cristina van Roy:

La Sibil·la en Santa Maria del Mar, Barcelona:

La Sibil·la en l’Alguer:

A %d blogueros les gusta esto: